Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld niet komen tot omrollen, kruipen en lopen. Bij basisschoolkinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende meekomen met buiten spelen, gymles of zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke vaardigheden, zoals schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.

De kinderoefentherapeut start met een motorisch onderzoek om het motorisch functioneren in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Na overleg met de ouders kan de behandeling van start gaan. Tijdens de behandeling staat, naast het leren van nieuwe vaardigheden, plezier in bewegen op de voorgrond. Hierbij is er veel aandacht voor de belevingswereld van het kind.

Kinderoefentherapie in de buitenlucht

Kinderen zijn van nature bewegers. Het vele stil zitten in de klas is vaak ook een moeizame activiteit voor kinderen. In mijn praktijk bied ik ook kinderoefentherapie aan op een buiten locatie.

Het in de natuur bezig zijn prikkelt de zintuigen en zorgt voor een goede motorische ontwikkeling. Want wat is er nou leuker dan leren met je hele lijf in beweging!

Naast mijn werk als kinderoefentherapeut ben ik ook systemische (paarden) coach. Een prachtige combinatie en ontzettend waardevol voor de kinderen om ook in contact te zijn met dieren.

Kinderoefentherapie op school

De praktijk biedt ook de mogelijkheid aan van kinderoefentherapie op school. Doordat de behandeling plaatsvindt binnen een onderwijsinstelling kunnen de motorische vaardigheden direct in de dagelijkse situatie van het kind worden aangeleerd.

Hierbij kan gedacht worden aan de gymles, het buiten spelen en het schrijven in de klas. Ook is er een goede samenwerking met de leerkracht mogelijk.

Kinderpraktijk In Evenwicht werkt volgens het protocol “kinderoefentherapie op scholen” van het platform kinderoefentherapie  www.kinderoefentherapie.nl