Systemische paardentherapie

Dieren en de natuur zijn ontzettend belangrijk voor de mens! Dieren, in dit geval paarden, oordelen niet. Zij leven in het moment en zijn puur in hun reacties. De aanwezigheid van paarden geeft vaak rust & geborgenheid.

Een systeem (een organisatie/ familie/ maar ook jij, in de rol als jezelf ) zoekt altijd naar volledigheid. Als er iets gebeurd is ( kan ook vele generaties eerder zijn) dan zal het systeem het op een andere plek proberen te compenseren.

Kinderen maar zeker ook volwassenen kunnen dit (on)bewust laten zien in gedrag. Ik benoem het vaak als onbegrepen gedrag.

In het geval van een familie is de persoon dus ondergeschikt aan het systeem en kan de persoon (vaak een kind) iets voor een ander gaan dragen of op een plek van een ander gaan staan om het systeem weer in balans te brengen.
Dit gebeurt zelfs als dat ten koste van hem/haar zelf gaat.
Dit gebeurt echter altijd uit liefde!

Binnen de paardentherapie kan het gezin in de bak opgesteld worden en kan worden  bekeken welke plek een ieder inneemt of alleen een ouder ten opzichte van het kind. Maar ook een persoon ten opzichte van een probleem/gevoel/kwestie.

Op deze manier kun je vaak sneller inzichten in een gedeelte van het systeem krijgen. De inzichten zijn vaak zeer verhelderend, rustgevend en helend en werken nog lang na.

De paardentherapie vindt plaats op een buiten locatie in Laren (Noord-Holland).

Wetmatigheden

• Iedereen hoort erbij en heeft recht op een eigen plek ( binding)
• Er is een chronologische volgorde
• Iedereen draagt zijn eigen lot
• Er is balans in geven en nemen

Dynamieken

Wanneer zoals gezegd één of meerdere van bovenstaande wetten in de knel komt ontstaan er dynamieken. Die ontstaan vanuit liefde met de bedoeling het zo goed mogelijk te doen voor het hele systeem.
Voorbeelden van dynamieken :
• Iets dragen voor iemand anders
• Iemand volgen
• Ik doe het in jouw plaats
• Je boven iemand stellen
• Iemand beschermen tegen weggaan
• Het leven van iemand anders leiden

Symptomen

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen zoals:
• Angsten en onrustgevoelens
• Relatieproblemen
• Niet beschikbaar zijn als ouder
• Doelen niet halen
• Het gevoel hebben het leven niet vol te nemen
• Depressie
• Gevoeligheid voor ziekten
• Ontbreken van kracht