Systemisch werk

Een systeem (een organisatie/ familie/ maar ook jij als jezelf ) zoekt altijd naar volledigheid. Als er iets gebeurd is ( kan ook vele generaties eerder zijn) dan zal het systeem het op een andere plek proberen te compenseren.

In het geval van een familie is de persoon dus ondergeschikt aan het systeem en kan de persoon (vaak een kind) iets voor een ander gaan dragen of op een plek van een ander gaan staan om het systeem weer in balans te brengen.
Dit gebeurt zelfs als dat ten koste van hem/haar zelf gaat.
Dit gebeurt echter altijd uit liefde!

In de individuele praktijk kan je goed met opstellingen werken. Je kunt het gezin opstellen en bekijken welke plek een ieder inneemt of alleen een ouder ten opzichte van het kind. Maar ook een persoon ten opzichte van een probleem/gevoel/kwestie.

Op deze manier kun je vaak sneller inzichten in een gedeelte van het systeem krijgen. Het kan voorkomen dat ook een generatie verder erbij betrokken wordt als dat nodig is.

Er wordt gewerkt met vloerankers ( bijv. knuffels, lapjes vilt, leer of papiertjes).
De inzichten zijn vaak zeer verhelderend, rustgevend en helend! En werken nog lang na.

Vanaf februari 2022 is er ook de mogelijkheid om een systemische opstelling met behulp van een paard te ervaren! Dit zal op locatie plaats vinden. 

Wetmatigheden

• Iedereen hoort erbij en heeft recht op een eigen plek ( binding)
• Er is een chronologische volgorde
• Iedereen draagt zijn eigen lot
• Er is balans in geven en nemen

Dynamieken

Wanneer zoals gezegd één of meerdere van bovenstaande wetten in de knel komt ontstaan er dynamieken. Die ontstaan vanuit liefde met de bedoeling het zo goed mogelijk te doen voor het hele systeem.
Voorbeelden van dynamieken :
• Iets dragen voor iemand anders
• Iemand volgen
• Ik doe het in jouw plaats
• Je boven iemand stellen
• Iemand beschermen tegen weggaan
• Het leven van iemand anders leiden

Symptomen

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen zoals:
• Angsten en onrustgevoelens
• Relatieproblemen
• Niet beschikbaar zijn als ouder
• Doelen niet halen
• Het gevoel hebben het leven niet vol te nemen
• Depressie
• Gevoeligheid voor ziekten
• Ontbreken van kracht